Aanloop naar symposium

De komende weken zult u op deze website meer informatie kunnen lezen over de invulling van het symposium op 20 september: ‘Kringlooplandbouw, zoals de natuur het bedoeld heeft’.

Zo worden alle sprekers hier aan u voorgesteld, en zult ook meer te weten komen over wat kringlooplandbouw volgens ons is en welke facetten daarin nog te weinig belicht worden in de huidige opvatting rond kringlooplandbouw.

We wensen u alvast veel leesplezier en zien u graag op 20 september, om 10:00, in de schakel te Nijkerk!

Aanmelden voor het symposium kan via; aanmelden@kringloopboeren.com

Geef een reactie