Jan Willem Erisman


Jan Willem Erisman, directeur Louis Bolk en Hoogleraar integrale stikstofstudies aan de Vrije Universiteit.

Erisman:
‘De natuur heeft gedurende de evolutie prachtige processen ontwikkeld om om te gaan met de schaarse beschikbaarheid van stikstof voor plantengroei. Dat heeft geleid tot veel variatie en biodiversiteit. Wanneer we voor de landbouw overmatig stikstof toevoegen dan wordt die biodiversiteit aangetast en verdwijnt. Ook verliezen we meer en meer stikstof naar het milieu dat daar hetzelfde doet als in de landbouw: aantasting natuurkwaliteit en biodiversiteit. De hoogste rechter heeft geoordeeld dat het Nederlandse stikstof beleid onvoldoende de natuur beschermd. Daarom moeten we de kringlopen beter sluiten en weer meer gebruik gaan maken van de processen zoals de natuur het bedoeld heeft’.

Geef een reactie