Frank Verhoeven


Frank Verhoeven, directeur ‘Boerenverstand’ en verbonden aan Wageningen University

Frank Verhoeven zal 20 september schetsen waar we nu staan met de kringlooplandbouw, sinds Jaap van Bruchem. Het begon met mineralenbalansen die door de kringloopboeren werden omarmt, maar het eindigt met een kringloopwijzer die wordt verfoeid. FrieslandCampina heeft recent een speciale toplijn zuivel gelanceerd waarin verschillende kengetallen vanuit de kringloopwijzer gebruikt worden. Zijn de kringloopboeren automatisch PlanetProof? In opdracht van LNV hebben Erisman en Verhoeven een rapport opgeleverd “kringlooplandbouw in de praktijk”. Dat rapport is een onderdeel van het realisatieplan.Verhoeven zal tekst en uitleg geven over hun gezamenlijke rapport (zie alvast hier:

Geef een reactie