Anita Zeestraten

Het agrarisch bedrijf van de familie Zeestraten is al zeven generaties gevestigd in de Elsbroekerpolder in Hillegom. Op twee boerderijen aan de Leidsestraat werken Anita en haar man, samen met twee van haar broers samen in de Maatschap Zeestraten. Anita Verschoor-Zeestraten neemt de melkveehouderij voor haar rekening en is de laatste jaren steeds meer geïnteresseerd in kringlooplandbouw. De veestapel die bestaat uit blaarkoppen produceren biologische melk waarvan een deel van de producten in eigen winkel verkocht worden. In de veehouderij en bloembollenkwekerij combineren zij vakmanschap met liefde voor de natuur.

Geef een reactie